De 5 fases van aanhoudende werkdruk in teams

De 5 fases van aanhoudende werkdruk in teams

Stel je voor: de deadline nadert en je team werkt hard, maar de sfeer is gespannen en de fouten stapelen zich op. Dit zijn tekenen van een groeiend probleem dat vaak over het hoofd wordt gezien: oplopende werkdruk. Dit is natuurlijk slechts één voorbeeld van waar de stress vandaan kan komen, maar het staat buiten kijf dat het tijdig herkennen van hoe werkdruk zich ontwikkelt binnen een team essentieel is om effectief in te grijpen. Hieronder verkennen we de vijf fasen van toenemende werkdruk, zodat je precies weet wanneer je in moet grijpen.

Fase 1: De eerste signalen

Alles begint met subtiele veranderingen, vaak in het gedrag van je medewerkers. Let hierbij op ander gedrag dan je gewend bent. Zo kun je bijvoorbeeld merken dat een anders zo punctuele medewerker nu steeds vaker te laat komt, of dat een teamlid dat altijd bereid is om extra taken op zich te nemen, dit nu afslaat. Dit zijn de eerste waarschuwingssignalen en effecten van chronische stress die niet genegeerd mogen worden.

Fase 2: Chaos

Naarmate de stress zich verder opbouwt, raakt het team verstrikt in chaos. Personeel blijft hangen in de waan van de dag, gefocust op het blussen van brandjes zonder de kans te krijgen om even adem te halen en het grotere plaatje te zien. Het ziekteverzuim begint op te lopen, vaak nog verklaard als onschuldige kwaaltjes, zoals een griepje of oververmoeidheid.

Fase 3: Machteloosheid

In deze fase is het moeilijk voor teamleden om zich te concentreren op taken en verantwoordelijkheden. De frequentie van fouten neemt toe, wat de onzekerheid voedt en kan leiden tot besluiteloosheid. De creativiteit neemt af en projecten lijden onder een gebrek aan voortgang, wat duidelijk merkbaar wordt voor de leidinggevenden. Klachten over werkdruk beginnen binnen te stromen, vaak niet omdat het werk objectief gezien toeneemt, maar door de verminderde capaciteit om het werk te managen.

Fase 4: Negatieve houding

In de interactie tussen team en leidinggevenden kunnen nu wat barstjes ontstaan. De sfeer binnen het team verslechtert en irritaties over de groeiende besluiteloosheid leiden tot conflicten. Teamleden schuiven taken van zich af en elke kleine taak wordt als een grote last ervaren. Dit is ook de fase waarin teamleden zich kunnen terugtrekken, of juist openlijk in verzet komen tegen taken en beslissingen. Het ziekteverzuim neemt verder toe, en sommige leden overwegen te vertrekken of doen dat daadwerkelijk.


Voor teammanagers kan dit aanvoelen alsof zij er alleen voor staan, wat een uitputtende ervaring kan zijn.


Fase 5: Conflicten

Dit is de meest kritische fase, waarin het leiden van het team bijzonder uitdagend wordt. De werkdruk voelt overweldigend en de bezorgdheid over de kwaliteit van het werk neemt toe. Er kunnen harde woorden vallen en beschuldigingen worden gemaakt, vaak zonder dat er duidelijke oplossingen zijn. Managers voelen zich mogelijk geïsoleerd en uitgeput.

Vermindering flexibiliteit

In de latere stadia van aanhoudende stress merken we dat teams moeilijker met veranderingen omgaan. Weerstand tegen nieuwe werkwijzen is gebruikelijk en het team vindt het steeds lastiger om aan te passen of proactief mee te denken. Daarnaast wordt het aantrekken van nieuwe collega’s een steeds grotere uitdaging. Wanneer nieuwe teamleden eenmaal zijn aangenomen, is er vaak onvoldoende tijd om ze adequaat in te werken, en de heersende teamdynamiek kan ervoor zorgen dat ze snel weer vertrekken. Voor de teammanager kan dit aanvoelen alsof hij of zij er alleen voor staat, wat een uitputtende ervaring kan zijn.

Actie ondernemen

Het is belangrijk om deze signalen serieus te nemen en proactief maatregelen te treffen. Dit kan variëren van het aanpassen van werkdruk tot het verbeteren van teamcommunicatie, of het aanbieden van ondersteuning zoals trainingen in stressmanagement. Bij TC2 ondersteunen we teams door deze uitdagingen heen, met praktische oplossingen en een empathische aanpak. We streven ernaar een werkomgeving te creëren waar iedereen zich ondersteund en gewaardeerd voelt, klaar om samen te werken en te bloeien. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Je plant heel eenvoudig 30 minuten met ons in om het erover te hebben. Vrijblijvend en zonder sales praatjes, beloofd!

Over de schrijver
Reactie plaatsen